Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Ngày 08 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 với mục tiêu tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách hành chính; đồng thời hiểu được ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác cải cách hành chính.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tuyên truyền cải cách hành chính tập trung các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Quảng Nam; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị- xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tất  các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh các cấp tăng cường nội dung tuyên truyền, cập nhập đầy đủ các thông tin, thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung tuyên truyền gồm về công tác cải cách thủ tục hành chính, thông tin kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, hoặc mới được ban hành; tuyên truyền các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan; khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của cá nhân, tổ chức và nguồn lực xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuyên truyền cải cách tài chính công, cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố; việc thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khoa học - công nghệ; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công của các đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia công tác tuyên truyền cần nghiêm túc chấp hành kế hoạch đề ra; đồng thời nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

 

Ảnh minh họa

Nguyên Thảo, phòng Cải cách hành chính

 

[Trở về]

Các tin khác:

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)