Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chi tiết tin

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo và hai đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Phó Trưởng ban. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (phụ trách Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh) Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Giám đốc Sở Nội vụ. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo gồm 14 thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

Hội nghị triển khai Nghị quyết của Tỉnh uỷ về công tác CCHC

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ ở các cơ quan, đơn vị địa phương trên toàn tỉnh. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc và phân công cụ thể từng thành viên Ban chỉ đạo để lãnh đạo công tác cải cách hành chính đạt yêu cầu đề ra.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tham mưu, trực tiếp triển khai nhiệm vụ, báo cáo kết quả thực hiện theo sự phân công, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thanh Thuỷ - P.CCHC

[Trở về]

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)