Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chi tiết tin

Chính phủ ban hành Nghị quyết về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Ngày 06/6/2014, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43 /NQ-CP về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chính phủ quyết nghị cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất với mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư và bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Đất đai; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ TTHC cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế; nâng cao vị trí xếp hạng của Việt Nam về chỉ số thuận lợi kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia; thúc đẩy thu hút đầu tư, góp phần phòng chống tham nhũng và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: đơn giản hóa TTHC trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; bỏ thủ tục đăng ký đầu tư dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; không yêu cầu nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp giấy phép quy hoạch; nghiên cứu áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong việc thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất với các thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư phải thực hiện các thủ tục thẩm định trên; nghiên cứu áp dụng cơ chế liên thông giữa cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường và cơ quan quản lý nhà nước về thuế trong giải quyết các TTHC về đất đai cho nhà đầu tư, trong đó cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường có trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả cho nhà đầu tư; công khai, minh bạch TTHC trong thực hiện dự án đầu tư.

Cũng theo Nghị quyết, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện TTHC trong thực hiện dự án đầu tư tại các cấp chính quyền; xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về TTHC, các cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch TTHC, cũng như chậm trễ trong việc sửa đổi các quy định về TTHC trong thực hiện dự án đầu tư không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp.

Nguồn tin: http://noivuqnam.gov.vn/

[Trở về]

Các tin mới:

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)