Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chi tiết tin

UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo việc thực hiện các quy định về thủ tục hành chính

Ngày 16/7, UBND huyện Quế Sơn đã có văn bản số 529/UBND-NC về việc niêm yết và triển khai thực hiện Quyết định số 18/QĐ-UBND và Quyết định số 586/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai thực hiện một số quy định về thủ tục hành chính sau: tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định tại Thông tư 05/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Bộ phận TN&TKQ của UBND huyện, của các Phòng, ban chuyên môn thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn:

- Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện: công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện và các Phòng chuyên môn có liên quan;

- Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã: công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND xã, thị trấn;

- Tiến hành tổ chức thông báo, tuyên truyền để nhân dân biết, thực hiện và kiểm tra giám sát.


Ảnh minh họa. Nguồn: internet


Nguồn tin: http://noivuqnam.gov.vn/

[Trở về]

Các tin mới:

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)