Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chi tiết tin

Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

[Trở về]

Các tin khác:

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)