Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chi tiết tin

Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 23/3/2016, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 41/QĐ-BCĐCCHC phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo đó, Kế hoạch xác định rõ mục tiêu là đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của các bộ, ngành, địa phương đảm bảo hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Gắn kết công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 và năm 2016 một cách hiệu quả. Đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Bên cạnh việc xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nội dung triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính trong năm 2016 được quy định cụ thể, rõ ràng về nhiệm vụ thực hiện, thời gian thực hiện hàng tháng, quý và năm, cơ quan chủ trì và phối hợp trong thực hiện. Trong đó Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thực hiện việc đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, đánh giá, theo dõi và đề xuất giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch.

Thanh Thuỷ - P.CCHC

 

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)