Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chi tiết tin

Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2015

Sáng ngày 31.3, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2015 và triển khai kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2016.

Báo cáo tổng kết công tác CCHC năm 2015 của UBND huyện Đại Lộc và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đã tập trung phân tích thực trạng tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC thời gian qua trên địa bàn huyện. Theo đó, đã khẳng định nhận thức của nhân dân và đội ngũ CBCCVC, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện đối với vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC ngày càng được nâng cao.

 

Quang cảnh hội nghị

 Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo các nội dung chương trình đề ra trong Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC được ban hành kịp thời, sát thực; công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trên địa bàn huyện có sự chuyển biến đáng kể; tổ chức bộ máy tiếp tục được củng cố và đi vào hoạt động có hiệu quả, đội ngũ cán bộ, công chức được sắp xếp bố trí phù hợp, dần được chuẩn hóa theo quy định, các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về CCHC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Công tác đánh giá chỉ số CCHC hằng năm giúp cho việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ CCHC tại các đơn vị, địa phương được đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả.

 Hội nghị đã dành phần lớn thời gian phân tích những hạn chế, nguyên nhân và giải pháp trong công tác cải cách hành chính, đó là tình trạng một số đơn vị và địa phương chưa làm tốt công tác chỉ đạo điều hành, thiếu đôn đốc, kiểm tra dẫn đến một số nhiệm vụ chưa được thực hiện kịp thời theo kế hoạch. Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân còn hạn chế, vướng mắc tại một số xã trên địa bàn huyện; kỷ cương, kỷ luật hành chính, giờ giấc làm việc còn chưa được chấp hành nghiêm ở một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức,...

Tại hội nghị cũng đã thông qua Quyết định của UBND huyện về việc công bố chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2015. Kết quả: có 7 xã xếp hạng Tốt, 9 xã xếp hạng Khá và 2 xã xếp hạng Trung bình trên tổng số 18 đơn vị cấp xã được đánh giá.

Năm 2015 là năm thứ hai UBND huyện thực hiện đánh giá và công bố chỉ số CCHC cấp xã. Nhìn chung, qua kết quả đánh giá CCHC năm 2014 đã được UBND huyện công bố, các địa phương đã bám sát thực hiện các tiêu chí CCHC, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đồng thời cải thiện công tác lập báo cáo đánh giá, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu kiểm chứng trình UBND huyện thẩm định, qua đó cải thiện được chỉ số CCHC trong năm 2015.

Hội nghị đã triển khai kế hoạch công tác CCHC năm 2016, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác CCHC, cải thiện chỉ số CCHC của huyện và cấp xã trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

 

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác CCHC

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tốt trong công tác cải cách hành chính và thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính  năm 2015.

 Thế Toàn

Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc

 

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)