Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chi tiết tin

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 11.8, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 273/TB-VPCP thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thông báo nêu rõ: Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Công tác cải cách thủ tục hành chính có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả trên một số lĩnh vực quan trọng như: thuế, hải quan, thành lập doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội..., góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành đã góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính còn mốt số hạn chế. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác cải cách hành chính; một số thành viên Ban Chỉ đạo còn chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của chính bộ, ngành mình; số văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật nợ đọng vẫn còn nhiều; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, quy trình còn phức tạp; việc thực hiện Đề án đẩy mạng cải cách chế độ công vụ, công chức còn chậm; chất lượng cán bộ, công chức, đạo đức và văn hóa công vụ vẫn còn hạn chế,  kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm.


Ảnh minh họa

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để thúc đẩy công tác CCHC nói chung và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ nói riêng, Phó Thủ tướng yêu cầu:

- Về công tác xây dựng thể chế, các cơ quan cần tập trung hoàn thành kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chấm dứt tình trạng nợ đọng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh.

- Về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) cần tập trung quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo các lĩnh vực trọng tâm được giao tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; tiếp tục rà soát, bãi bỏ các TTHC không cần thiết, không phù hợp, gây phiền hà, tốn kém cho cá nhân và tổ chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; phấn đấu đến cuối năm 2015 các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh đạt và vượt mức trung bình của các nước ASEAN-6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ vè tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nàh nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.  Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức. Chuẩn hóa, công bố công khai TTHC và hoàn thành đơn giản hóa 13 nhóm TTHC trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 6/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ; công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương để giảm thời gian, chi phí thực hiện của cá nhân và tổ chức...

- Về cải cách công chức, công vụ, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm việc xây dựng đề án vị trí việc làm; tiếp tục đổi mới cách thức thi tuyển công chức, viên chức bảo đảm công khai, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển; thực hiện đơn giản hóa hồ sơ dự tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch, xét tuyển công chức.

Bên cạnh đó, các cơ quan tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, khắc phục chồng chéo, trùng lắp nhiệm vụ, bỏ trống quản lý, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3,4.


Nguồn tin: http://noivuqnam.gov.vn/

[Trở về]

Các tin khác:

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)