Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chi tiết tin

Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Nhằm khắc phục những hạn chế, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam, ngày 18.8, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-SNgV về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam.

Sở Ngoại vụ đã đưa ra những giải pháp thực hiện:

- Tăng cường phổ biến, quán triệt CC, VC, NLĐ toàn thể cơ quan nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm chủ trương, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo nội dung Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, Kế hoạch số 2479/KH-UBND ngày 01/7/2014 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 06/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính trong việc: rà soát, đánh giá, nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục hành chính; niêm yết công khai, minh bạch hóa bộ thủ tục hành chính của Sở; triển khai tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, giải quyết kịp thời, nhanh chóng các thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ;

- Phát huy vai trò đầu mối hợp tác quốc tế, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm đẩy mạnh, quảng bá, giới thiệu các cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư đến các doanh nghiệp và đối tác nước ngoài để kêu gọi và thu hút đầu tư.


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)