Báo cáo cải cách hành chính

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
235/BC-UBND Địa phương Báo cáo Cải cách hành chính báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU (huyện Núi Thành)
29/09/2017
102/BC-UBND VB tỉnh Báo cáo Thủ tục hành chính Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017
18/07/2017
1114/BC-SNV Sở nội vụ Báo cáo Chỉ đạo, điều hành Kết quả Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ ...
28/06/2017
74/BC-UBND VB tỉnh Báo cáo Chỉ đạo, điều hành Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016 ngày 28-4-2016 và Nghị quyết số 19-2017 ngày 06-02-2017 của Chính phủ
14/06/2017
256/TB-VPCP Văn phòng chính phủ Thông báo Chỉ đạo, điều hành Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017
06/06/2017
69/BC-UBND VB tỉnh Báo cáo Chỉ đạo, điều hành Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 114-2006
06/06/2017
61/BC-UBND VB tỉnh Báo cáo Chỉ đạo, điều hành Tình hình sử dụng thông tin, kết quả chỉ số PCI, PAPI của tỉnh Quảng Nam
22/05/2017
60/BC-UBND VB tỉnh Báo cáo Một cửa Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15/05/2017


Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập