Tin tức cải cách hành chính

UBND huyện Đại Lộc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 273/TB-UBND ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Ngày 23/8 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc Trần Văn Mai ký ban hành Công văn về việc thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 24/7/2017.
UBND tỉnh triển khai phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
Sáng nay 25/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo và Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng HCTC các sở, ban, ngành và UBND 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.
Loại khỏi bộ máy cán bộ không chịu cải cách
Trước phản ánh của một thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc có cán bộ cục, vụ nói rằng “các anh giỏi thì các anh đi thay đổi đi, còn tôi không thay đổi”, Thủ tướng đề nghị loại cán bộ không chịu cải cách ra khỏi bộ máy hành chính.
Hơn 1.000 TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.
Ban hành quy chế quản lý, sử dụng chữ kỹ số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ kỹ số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2985 /QĐ-UBND ngày 18/8/2017.
Tam Kỳ sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cải cách hành chính
Nhằm tổng kết, đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam và Nghị quyết của Thành ủy Tam Kỳ về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; sáng ngày 14/7/2017, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đồng thời phân tích một số ưu điểm, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của thành phố Tam Kỳ và tiến hành công bố chỉ số cải...


Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập