Chỉ số CCHC

select
Tên Đơn VịChỉ Số ICTXếp Hạng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
Sở Giao thông vận tải 0 6
Sở Tư pháp 0 7
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 8
Văn phòng UBND tỉnh 0 9
Sở Tài chính 0 10
select
Tên Đơn VịChỉ Số ICTXếp Hạng
Công An tỉnh 0 1
Cục Hải quan 0 2
Bảo hiểm xã hội 0 3
Cục thuế 0 4
Kho bạc nhà nước 0 5
select
Tên Đơn VịChỉ Số ICTXếp Hạng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
Tam Kỳ 0 1
Điện Bàn 0 2
Hội An 0 3
Núi Thành 0 4
Thăng Bình 0 5

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập