Chỉ số CCHC

select
Tên Đơn VịChỉ Số ICTXếp Hạng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
Sở Công Thương 0 1
SởVăn hóa - Thể thao và Du lịch 0 2
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 3
Sở Nội vụ 0 4
Sở Thông tin và Truyềnthông 0 5
select
Tên Đơn VịChỉ Số ICTXếp Hạng
Công An tỉnh 0 1
Cục Hải quan 0 2
Bảo hiểm xã hội 0 3
Cục thuế 0 4
Kho bạc nhà nước 0 5
select
Tên Đơn VịChỉ Số ICTXếp Hạng
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
Tam Kỳ 0 1
Điện Bàn 0 2
Hội An 0 3
Núi Thành 0 4
Thăng Bình 0 5

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập