Công chức chuyên trách

  • Sở, Ban, Ngành
  • Huyện, Thành phố
 STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select

UBND thành phố Hội An

  81 Lý Nguyễn Minh Lý
Chánh Văn phòng  82 Thảo Lê Thị Hồng Thảo
Phó Chánh Văn phòng  83 Minh Lê Hoàng Minh
Chuyên viên  84 Tý Nguyễn Văn Tý
Chuyên viên  85 Sỹ Ngô Tấn Sỹ
Chuyên viên  86 Hiếu Võ Trần Hiếu
Chuyên viênhieunoivuhoian@gmail.com

UBND thành phố Tam Kỳ

  87 Công Bùi Tấn Công
Phó Trưởng phòng  88 Bắc Khưu Thanh Bắc
Chuyên viên  89 Tân Nguyễn Tấn Tân
Chuyên viênngtantan154@gmail.com

UBND thị xã Điện Bàn

  90 Vĩnh Đinh Quang Vĩnh
Chuyên viênVăn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

  91 Trân Nguyễn Lê Châu Trân
Chuyên viên

Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập