Công chức chuyên trách

  • Sở, Ban, Ngành
  • Huyện, Thành phố
 STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select

UBND huyện Duy Xuyên (... group continued from the previous page. Showing 1 of 4 items.)

  61 Khoa Trương Anh Khoa
Chuyên viênnoivudx@gmail.com

UBND huyện Hiệp Đức

  62 Anh Hồ Ngọc Anh
Chánh Văn phòng  63 Oanh Trần Thị Ngọc Oanh
Chuyên viên  64 Hằng Nguyễn Thị Lệ Hằng
Chuyên viên  65 Hằng Phan Thị Lệ Hằng
Chuyên viênUBND huyện Nam Giang

  66 Nhung Mai Thị Tuyết Nhung
Chuyên viênUBND huyện Nam Trà My

  67 Hiền Trương Văn Hiền
Chuyên viênhiennoivuntm@gmail.com

UBND huyện Nông Sơn

  68 Trường Nguyễn Văn Trường
Chuyên viênUBND huyện Núi Thành

  69 Luận Lê Thanh Luận
Chuyên viênUBND huyện Phú Ninh

  70 Hải Huỳnh Tấn Hải
Phó Chánh Văn phòng  71 Quốc Trần Việt Quốc
Chuyên viênUBND huyện Phước Sơn

  72 Lương Trần Văn Lương
Chuyên viênnoivuphuocson@gmail.com

UBND huyện Quế Sơn

  73 Dương Phạm Hồng Dương
Chuyên viênUBND huyện Tây Giang

  74 Hiếu Nguyễn Tâm Hiếu
Phó Trưởng phòng  75 Ngựa Cơlâu Ngựa
Cán sự  76 Mưu Zơ Râm Mưu
Chuyên viênUBND huyện Thăng Bình

  77 Dõng Phan Văn Dõng
Chuyên viên  78 Quang Châu Xuân Quang
Chuyên viên  79 Vũ Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Chuyên viêndoanthienngocvu@gmail.com

UBND huyện Tiên Phước

  80 Luật Huỳnh Văn Luật
Chuyên viên

Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập