Công chức chuyên trách

  • Sở, Ban, Ngành
  • Huyện, Thành phố
 STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select

Sở Thông tin và Truyền thông (... group continued from the previous page. Showing 2 of 3 items.)

  41 Kỳ Nguyễn Tấn Kỳ
Chuyên viêntanky@quangnam.gov.vn
  42 Kiều Nguyễn Thị Thúy Kiều
Chuyên viênSở Tư pháp

  43 Lành Nguyễn Thị Kim Lành
Chuyên viên  44 Vy Lương Thị Tường Vy
Chuyên viênluongvytuong@gmail.com

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch

  45 Hương Ngô Thị Liên Hương
Phó Chánh Văn phònglienhuongntmy@gmail.com

Sở Y tế

  46 Xiêm Trần Xiêm
Chánh Văn phòng  47 Linh Võ Thị Thùy Linh
Chuyên viênthuylinhsytqnam@gmail.com

Thanh tra tỉnh

  48 Nhung Nguyễn Thị Thanh Nhung
Thanh tra viênnhung0512@yahoo.com

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

  49 Hà Nguyễn Ngân Hà
Chuyên viênTrường Cao đẳng Nghề

  50 Thúy Nguyễn Phương Thúy
Nhân viênTrường Đại học Quảng Nam

  51 Loan Nguyễn Thị Thúy Loan
Phó Trưởng phòng  52 Khuyên Trần Thị Oanh Khuyên
Chuyên viênUBND huyện Bắc Trà My

  53 Tiên Lê Thanh Tiên
Chuyên viêntienlt91@gmail.com
  54 Tiên Nguyễn Thanh Tiên
Chuyên viênUBND huyện Đại Lộc

  55 Toàn Huỳnh Thế Toàn
Chuyên viênUBND huyện Đông Giang

  56 Trang Trần Thị Thùy Trang
Chuyên viên  57 Thịnh Bling Thịnh
Chuyên viênblingthinhdg@gmail.com

UBND huyện Duy Xuyên (Showing 3 of 4 items. Group continues on the next page.)

  58 Hoanh Phạm Hoàng Hoanh
Chuyên viên  59 Huy Phan Văn Huy
Chuyên viên  60 Kiệm Hồ Viết Kiệm
Chuyên viên

Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập