Công chức chuyên trách

  • Sở, Ban, Ngành
  • Huyện, Thành phố
 STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select

Sở Giáo dục và Đào tạo

  21 Phước Đinh Hữu Phước
Phó Chánh Văn phòngSở Giao thông - Vận tải

  22 Đạt Phan Tuấn Đạt
Phó Chánh Văn phòng  23 Ánh Trần Thị Ánh
Chuyên viên  24 Vân Trần Thị Phi Vân
Chuyên viênsgtvtquangnam@gmail.com

Sở Kế hoạch và Đầu tư

  25 Ẩn Trần Văn Ẩn
Chánh Văn phòng  26 Na Lê Thị Ly Na
Chuyên viên  27 Liên Thái Ngọc Huỳnh Liên
Chuyên viên  28 My Nguyễn Thị Hạ My
Chuyên viênmydpiqnam@gmail.com

Sở Khoa học và Công nghệ

  29 Hữu Bùi Văn Hữu
Phó Chánh Văn phònghuukhcnqna@gmail.com

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

  30 Bình Phan Văn Bình
Chuyên viên  31 Hoàng Nguyễn Văn Hoàng
Chuyên viên  32 Thương Nguyễn Thị Thương
Chuyên viênthuongbttbqn@gmail.com

Sở Ngoại vụ

  33 Phong Huỳnh Văn Phong
Chuyên viên  34 Na Nguyễn Thị Út Ly Na
Chuyên viênSở Nội vụ

  35 Phượng Mai Thúy Phượng
Chuyên viênSở Nông nghiệp& Phát triển nông thôn

  36 Hạnh Trần Thị Hạnh
Chuyên viêntranghanhsnn.qnam@gmail.com

Sở Tài chính

  37 Sơn Trần Văn Sơn
Phó Chánh Văn phòng  38 Quân Lê Minh Quân
Chuyên viênquangstc@gmail.com

Sở Tài nguyên và Môi trường

  39 Tín Phạm Hải Tín
Chuyên viênSở Thông tin và Truyền thông (Showing 1 of 3 items. Group continues on the next page.)

  40 Đức Trần Minh Đức
Phó Chánh Văn phòng

Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập