Công chức chuyên trách

  • Sở, Ban, Ngành
  • Huyện, Thành phố
 STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select

Ban QL Khu KTM Chu Lai

  1 Thanh Nguyễn Hữu Thanh
Phó Chánh Văn phòng  2 Thuận Nguyễn Chính Thuận
Chuyên viênBan quản lý PT ĐTM ĐN-ĐN

  3 Nhan Nguyễn Thị Cẩm Nhan
Chuyên viênBan Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

  4 Định Nguyễn Công Định
Chuyên viên  5 Anh Nguyễn Thị Lan Anh
Chuyên viênBảo hiểm xã hội tỉnh

  6 Thu Châu Quang Thu
Trưởng phòng  7 Trung Phan Thanh Trung
Chuyên viênBQL Khu công nghiệp

  8 Oanh Hoàng Thị Kim Oanh
Cán sựCông an Tỉnh

  9 Nhất Lê Văn Duy Nhất
Chuyên viêncchcconganquangnam@gmail.com

Cục Hải quan

  10 Tuyết Phan Thị Ánh Tuyết
Chuyên viêntuyetphanqth@gmail.com

Cục Thuế tỉnh

  11 Dũng Hồ Văn Dũng
Phó Trưởng phòng  12 Chi Nguyễn Thị Kim Chi
Chuyên viên  13 Vi Đinh Thị Vi
Chuyên viêndtvi.qna@gdt.gov.vn

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

  14 Hương Cao Thị Lan Hương
Phó Trưởng phòngHải Quan tỉnh Quảng Nam

  15 Phúc Nguyễn Đăng Bảo Phúc
Công chứcKho bạc nhà nước

  16 Oanh Nguyễn Thị Mỹ Oanh
Chuyên viênoanhntm@vst.gov.vn

Sở Công Thương

  17 Quý Nguyễn Thị Thu Quý
Chuyên viênthuquyct@gmail.com
  18 Tuán Dương Tấn Tuán
Chuyên viên  19 Ly Vũ Thị Bảo Ly
Chuyên viên  20 Ngân Nguyễn Vũ Hoàng Ngân
Chuyên viên

Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập