Hiện đại hóa hành chính

Bộ Thông tin &Truyền thông thúc đẩy cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp ICT
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển Doanh nghiệp đến năm 2020 của Bộ Thông tin &Truyền thông đặt mục tiêu xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho Doanh nghiệp phát triển, trở thành động lực của nền kinh tế.
Chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử
Ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
Cải cách hành chính tại huyện Nam Trà My: Đột phá với công nghệ thông tin
Nam Trà My là huyện miền núi cao, có hơn 97% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số; địa hình đồi núi cao hiểm trở, vì thế mà việc triển khai thực hiện các thủ tục cải cách hành chính hết sức khó khăn. Từ năm 2015, Nam Trà My đầu tư phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghệ thông tin, góp phần rất quan trọng trong thực hiện cơ chế quản lý, điều hành của bộ máy công quyền từ huyện về tới cơ sở.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Được tự chủ, dịch vụ công "không thua kém" tư nhân
“Chỉ có đẩy mạnh tái cơ cấu mới đa dạng hóa, nâng cao được chất lượng dịch vụ công”, ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) nhấn mạnh khi trả lời báo chí.


Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập