Công vụ, công chức

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên
Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng năm 2016
Nhằm bổ sung đội ngũ công chức cho các cơ quan, đơn vị đủ về số lượng, đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính thuộc tỉnh Quảng năm 2016.
Trưởng thành từ luân chuyển
Luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý là một chủ trương rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, đang được TP.Tam Kỳ chú trọng thực hiện, nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Trong đó phải kể đến luân chuyển cán bộ trẻ về cơ sở, tạo điều kiện rèn luyện, thử thách và trưởng thành để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ tiếp theo.
Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Chăm lo "đầu ra" cho học viên
Nhìn nhận về những kết quả tích cực ban đầu sau 5 năm triển khai công tác đào tạo cán bộ theo Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016 (gọi tắt là Đề án 500), nhiều ý kiến cho rằng, vấn đề trọng tâm hiện nay là tập trung chăm lo tốt cho “đầu ra”.
107 học viên tốt nghiệp khóa IV - Đề án 500 của tỉnh
Chiều 29.6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng khóa IV (2016) và tổng kết công tác đào tạo Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016 (gọi tắt là Đề án 500). Các đồng chí Phan Việt Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.


Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập