Cải cách thủ tục hành chính

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ
Ngày 03/6/2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC).
Ban hành Chỉ thị đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường
Gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) chưa đủ mạnh, phương thức chia sẻ thông tin và phối hợp giải quyết giữa các cơ quan hành chính còn chậm gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân là “điểm nghẽn” trong công tác cải cách hành chính (CCHC) hiện nay.
Tam Kỳ tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
(QNO) - Ngày 1.7, TP.Tam Kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo và công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC của các phòng, ban, ngành từ thành phố đến cơ sở.


Liên kết webstte

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập