Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
Page size:
select
 132 items in 3 pages
12/CT-UBND VB tỉnh Chỉ thị Chỉ đạo, điều hành Chỉ thị đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp Quảng Nam
25/07/2017
102/BC-UBND VB tỉnh Báo cáo Thủ tục hành chính Báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017
18/07/2017
2302/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách hành chính Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công thị xã Điện Bàn
27/06/2017
10/CT-UBND VB tỉnh Chỉ thị Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Chỉ thị đẩy mạnh triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
27/06/2017
17/2017/BTTTT Trung ương Thông tư Công nghệ thông tin THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ...
23/06/2017
3079/UBND-NC VB tỉnh Công văn Chỉ đạo, điều hành Công văn về việc quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về công tác cải cách hành chính
20/06/2017
2190/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh trong công tác cải cách hành chính.
20/06/2017
74/BC-UBND VB tỉnh Báo cáo Chỉ đạo, điều hành Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016 ngày 28-4-2016 và Nghị quyết số 19-2017 ngày 06-02-2017 của Chính phủ
14/06/2017
49/NQ-CP Trung ương Nghị quyết Chỉ đạo, điều hành Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông ...
13/06/2017
69/BC-UBND VB tỉnh Báo cáo Chỉ đạo, điều hành Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 114-2006
06/06/2017
61/BC-UBND VB tỉnh Báo cáo Chỉ đạo, điều hành Tình hình sử dụng thông tin, kết quả chỉ số PCI, PAPI của tỉnh Quảng Nam
22/05/2017
60/BC-UBND VB tỉnh Báo cáo Một cửa Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15/05/2017
524/QĐ-TTg VB tỉnh Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn gian hóa TTHC, giấy tờ công dân ...
19/04/2017
233/QĐ-BCĐCCHC Trung ương Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ
14/04/2017
116/TB-UBND VB tỉnh Thông báo Chỉ đạo, điều hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 03/4/2017
03/04/2017
1234/UBND-NC VB tỉnh Công văn Chỉ đạo, điều hành Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QD-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
17/03/2017
Công văn 1160/UBND-NC ngày 15/3/2017 VB tỉnh Quyết định Thủ tục hành chính Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
15/03/2017
499/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định phê duyệt Đề án phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
17/02/2017
353/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 VB tỉnh Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định ban hành Quy chế xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp gắn với trách nhiệm người đứng đầu
24/01/2017
73/UBND-NC VB tỉnh Công văn Một cửa Công văn về việc hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.
06/01/2017
4786/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
30/12/2016
4237/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Quyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng ...
30/11/2016
4237/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Phụ lục 1 Quyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ...
30/11/2016
4237/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Phụ lục 2 Quyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ...
30/11/2016
4237/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Phụ lục 3 Quyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ...
30/11/2016
4239/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam
30/11/2016
4239/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Phụ lục 1 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng ...
30/11/2016
4239/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Phụ lục 2 Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng ...
30/11/2016
4201/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Quyết định Cấp kinh phí cho các địa phương, đơn vị để thực hiện chính sách tinh giản biên chế
25/11/2016
1416/KH-SYT VB tỉnh Kế hoạch Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Kế hoạch thi tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016
24/11/2016
4163/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong ...
23/11/2016
4150/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Quyết định Công bố thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức ...
22/11/2016
4092/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh ...
18/11/2016
4079/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
17/11/2016
4079/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Phụ lục 1 Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
17/11/2016
4079/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Phụ lục 2 Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
17/11/2016
3990/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong ...
10/11/2016
3965/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định Danh mục TTHC thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
08/11/2016
3393/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Quyết định Công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
27/09/2016
3393/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Phụ lục Quyết định Công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh Quảng Nam
27/09/2016
3371/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong ...
26/09/2016
3323/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Quyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
21/09/2016
3323/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Phụ lục Quyết định Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng ...
21/09/2016
3257/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Ban Xúc tiến ...
14/09/2016
3257/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam
14/09/2016
2988/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Cải cách thủ tục hành chính Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực Quản ...
23/08/2016
04-NQ/TU VB Tỉnh uỷ Nghị quyết Chỉ đạo, điều hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025
12/08/2016
1908/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa ...
02/06/2016
1692/QĐ-UBND VB tỉnh Quyết định Chỉ số CCHC Công bố Chỉ số CCHC các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2015
16/05/2016
03-NQ/TU VB Tỉnh uỷ Nghị quyết Chỉ đạo, điều hành Nghị quyết đẩy mạnh công tác cải cách hành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
27/04/2016

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập