Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
02/2017/TT-VPCP Trung ương Thông tư Thủ tục hành chính Thông tư hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
31/10/2017
2640/QĐ-BNV Trung ương Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020
10/10/2017
22/2017/TT-BTTTT Trung ương Thông tư Chỉ đạo, điều hành Thông tư quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết ...
29/09/2017
101/2017/NĐ-CP Trung ương Nghị định Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
01/09/2017
92/2017/NĐ-CP Trung ương Nghị định Thủ tục hành chính Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
07/08/2017
17/2017/BTTTT Trung ương Thông tư Công nghệ thông tin THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 45/2016/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ...
23/06/2017
49/NQ-CP Trung ương Nghị quyết Chỉ đạo, điều hành Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông ...
13/06/2017
233/QĐ-BCĐCCHC Trung ương Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ
14/04/2017
1819/QĐ-TTg Trung ương Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
26/10/2015
56/2015/NĐ-CP Trung ương Nghị định Khác Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
09/06/2015

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Email : cchcquangnam@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập