Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chỉ số CCHC (PARI)

Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Sẽ xác định chỉ số cải cách hành chính của bộ, địa phương
Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ đang tiến hành xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, ngành và địa phương. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đổi mới công tác quản lý theo dõi, đánh giá để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020.
CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX)
PAR INDEX 2013 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Triển khai đánh giá Chỉ số cải cách hành chính ngành Hải quan
Tổng cục Hải quan vừa có công văn số 6041/TCHQ-PC gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) của ngành Hải quan.

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)