Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Báo cáo CCHC định kỳ

Thống kê báo cáo cải cách hành chính 6 tháng năm 2015
Báo cáo Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
Nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ báo cáo tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015.
Báo cáo cải cách hành chính
Để kịp thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh báo cáo cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01/3/2012 của Bộ Nội vụ và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)