Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chỉ đạo, điều hành CCHC

Ban hành Chương trình trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Công khai số điện thoại của lãnh đạo TP.Tam Kỳ
Đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”
Chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử
Chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN
Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, nội vụ, văn thư - lưu trữ năm 2015
Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính- kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ năm 2015

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)