Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Công vụ, công chức

Hoàn thành công tác đào tạo 500 cán bộ nguồn chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016
Đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
Ngày 06.4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 117/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)