Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Văn bản Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 75 items in 4 pages
03-NQ/TU Tỉnh ủy Quảng Nam Nghị quyết Chỉ đạo, điều hành Nghị quyết đẩy mạnh công tác cải cách hành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
27/04/2016
5139/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020
30/12/2015
5139/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Chỉ đạo, điều hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020
30/12/2015
30 /2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Tổ chức, bộ máy nhà nước Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
27/10/2015
29 /2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Tổ chức, bộ máy nhà nước Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam
23/10/2015
3658 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam
08/10/2015
3605/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành Đề án cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020
07/10/2015
3514 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Tổ chức, bộ máy nhà nước Về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
30/09/2015
3515 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Tổ chức, bộ máy nhà nước Về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
30/09/2015
3352/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ
17/09/2015
3154QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định bổ sung và điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
03/09/2015
23/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
20/08/2015
2760 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
07/08/2015
16/CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Chỉ đạo, điều hành CHỈ THỊ Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam
06/08/2015
2657/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Hiện đại hóa hành chính Phê duyệt Đề án thành lập Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam
30/07/2015
22 /2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
30/07/2015
3319/UBND-NC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Cải cách hành chính V/v tập trung triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2015
28/07/2015
2589/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Khác Cấp kinh phí cho các cơ quan, đơn vị
23/07/2015
3199/UBND-KTN UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Cải cách hành chính V/v thủ tục phê duyệt đánh giá tác động môi trường trong quy định về trình tự, thủ tục hành chính thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21/07/2015
20/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NAM
13/07/2015

Thông báo

 
Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)