CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
UBND tỉnh triển khai phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ

Sáng nay 25/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai phần mềm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo và Chánh Văn phòng hoặc...

Loại khỏi bộ máy cán bộ không chịu cải cách

Trước phản ánh của một thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về việc có cán bộ cục, vụ nói rằng “các anh giỏi thì các anh đi thay đổi đi, còn tôi không thay đổi”, Thủ tướng đề nghị loại...

Tam Kỳ sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cải cách hành chính

Nhằm tổng kết, đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Nam và Nghị quyết của Thành ủy Tam Kỳ về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; sáng ngày 14/7/2017, UBND thành...

Chỉ số cải cách hành chính của Quảng Nam xếp thứ 32/63 tỉnh, thành

Chiều qua 30.5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm sơ kết, đánh giá công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC năm 2016 của các...

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng

Ngày 09/5/2017, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 2424/BNV-CCVC về việc hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng.

select

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: 268 Trương Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập